** หน้านี้ลงทะเบียนได้เฉพาะเจ้าของบริษัท หรือตัวแทนเท่านั้น **


เพิ่มชื่อบริษัทของท่านเข้าระบบกรอกจำนวนพนักงานภายในบริษัทของท่าน (โดยประมาณ)กรุณากรอก company password ที่ทาง CAC ได้ส่งให้
(เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารสูงสุดจะต้องเข้าร่วมฟัง SME Executive Briefing
และประกาศเจตนารมณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการ CAC SME Certification ก่อน)

** หากมีข้อสงสัยสามารถอีเมล์ติดต่อได้ที่ cac@thai-iod.com **