เข้าสู่ระบบ

เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ต้องอนุญาตให้รับ cookiesช่วยเหลือ เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ต้องอนุญาตให้รับ cookies

สำหรับสมาชิกใหม่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบได้ที่นี่

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารสูงสุดจะต้องเข้าร่วมฟัง SME Executive Briefing และประกาศเจตนารมณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการ CAC SME Certification ก่อน 

2. ทาง CAC จะส่ง company password สำหรับการลงทะเบียนบริษัทครั้งแรกให้

3. เมื่อได้ company password จาก CAC แล้ว ตัวแทนของบริษัทต้องทำการลงทะเบียนบริษัทก่อนที่นี่ 
4.หลังจากนั้นพนักงานภายในบริษัทจึงสามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่นี้
5. สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการทดลองทำ e-learning ในฐานะผู้เข้าเยี่ยมชม สามารถข้ามขั้นตอนการลงทะเบียนบริษัท และเลือกลงทะเบียนสำหรับพนักงานได้เลย โดยเลือกชื่อบริษัทจากเมนูเป็น Guest ในขั้นตอนลงทะเบียน